Från zon
Till zon
Fastpris
#DagNatt/Helg
1-4 pers kr kr
5-8 pers kr kr
Taxameter
#DagNatt/Helg
1-4 pers kr kr
5-8 pers kr kr
Bud (25%) kr kr
Sträcka:  km  Tid:  min